Blogg

Sep 23, 2015, 11:29 PM
Da har jeg endret utseendet helt på hjemmesiden min. Jeg ser at det trengs en god del mer tilpasninger, enn det jeg har tatt meg til til enda. Bl.a. må jeg gjøre en endring, som gjør sidene «Om meg» og «About me» tilgjengelig igjen. Dette har med meny-oppsettet i det nye temaet, å gjøre.
Sep 8, 2015, 11:24 PM
Jeg lurer egentlig på, siden det ikke er mulig å velge språk for poster i android-appen, hvilket språk disse postene blir publisert under.
Sep 7, 2015, 11:17 PM
Jeg har tenkt litt på hva som egentlig er innsparingspotensialet ved å bytte ut alle norske lyspærer med moderne led-pærer.
Sep 6, 2015, 11:10 PM
Banished is another of my favourite games. I’ve played it, more or less regularly, for the past year. And this game is a brilliant example to prove that «less is more» is certainly true. The game is completely free of multiplayer options, warfare and such. This makes this game a completely purified «playing God» type of game.
Sep 5, 2015, 11:00 PM
With this picture I’m trying to visualize the difference between new and old technology for Led-bulbs. The three to the left is new ones, and the one to the right is of an older sort.