Jeg lurer egentlig på, siden det ikke er mulig å velge språk for poster i android-appen, hvilket språk disse postene blir publisert under.
Som kjent, består siden min av en norskspråklig del, og en engelskspråklig del. Et tillegg til WordPress styrer hvor de forskjellige sidene, og innleggene havner, basert på hvilket språk jeg definerer innholdet, som.
Men siden denne posten er skrevet i appen på mobilen, har jeg da altså ikke anledning til å definere noe språktilhørighet. Så blir interessant å se hvor det havner..