Jeg har tenkt litt på hva som egentlig er innsparingspotensialet ved å bytte ut alle norske lyspærer med moderne led-pærer.

Skal man komme litt nærmere et svar, er det endel tall man må se litt på. En gjennomsnittlig norsk husholdning, bruker ca 6% av sitt totale strømforbruk på opplysning. Disse 6 prosentene utgjør 2800kwh pr. år.  (kilde: Sintef)

ledpærer11.jpg

Besparelsen ved å gå over til led-pærer, sammenlignet med gamle glødepærer, er på ca 85%. Litt avhengig av om det er snakk om tradisjonelle lampetter, taklamper, spotter osv.. Men i snitt, skal innsparingen utgjøre ca 85%.

Som man ser av bildene jeg har lagt ut her, finnes det i dag nok av ulike typer led-pærer å velge mellom. Alle med sine svakheter og styrker. Ut fra egen erfaring, vil jeg si at de med et fåtall store dioder, er å foretrekke fremfor de med flere små dioder. Dette fordi de store diodene ligner mer på klassiske glødepærer, i måten lyset fordeler seg. Og dermed også den totale «lysfølelsen» i rommet.

Hvis man forutsetter at alle i dag, kun bruker tradisjonelle glødepærer til belysning, så er det mulig å regne seg frem til besparelsespotensialet ved å skifte til led-pærer. Nå vet vi jo at svært mange idag bruker 1. generasjons sparepærer, og i noen grad har man også begynt å ta i bruk led-pærer, allerede.

Men for enkelhetsskyld, ser jeg bort fra det her. Sparer man inn 85% av det gjennomsnittlige forbruket på 2800kwh, vil man klare seg med bare 420kwh, til lik grad av opplysning. -Uten å skifte vaner, mht å slå av lyset i rom man ikke oppholder seg i…

Dette vil altså si at man sparer 2380 kwh i året. -Med en gjennomsnittlig strømpris på 45 øre/kwh, vil dette utgjøre 1071kr i året.

Dvs at hvis du kjøper led-pærer for under det beløpet, vil investeringen være spart inn igjen på mindre enn ett år. -Igjen, uten at du har lagt om forbruksvanene.ledpærer4.jpg

Og hvis du bestiller pærene dine fra f.eks. DX.com får du temmelig mange pærer for en 1000-lapp. (Og ja, jeg får provisjon for kjøp, foretatt via den lenken.)

Selvsagt er dette gjennomsnittstall. Så hvor mye hver enkelt sparer, vil variere en del.

1. januar 2014 var det 2 349 500 privathusholdninger i Norge. (Kilde: SSB) Ganger man dette med innsparingen på 2380kwh i året, får man svimlende 5 591 810 000kwh i året. Nå vet ikke jeg hvor mye et vannkraftverk, en vindmølle eller et gasskraftverk produserer i året, men over 5,5 milliarder kwh høres for meg ut som noe som burde ha betydning for behovet for kraftutbygging.

Med en kraftpris på 45 øre/kwh, vil dette, samlet sett, gi en besparelse «for det norske folk» på hele 2 516 314 500kr i året. (Altså drøyt 2,5 milliarder.) -Eller for å snu litt på flisen, 2,5 milliarder i reduserte inntekter til allerede blodsugende norske kraftprodusenter…

Nå er det jo også sånn at det krever ressurser å produsere nye pærer. Så det er sannsynligvis mest miljøvennlig å ikke bytte ut pærene, før de gamle ryker. Men for min egen del, vil jeg nok ikke komme til å kjøpe noe annet enn led-pærer i fremtiden.  Men siden jeg allerede har kjøpt inn en del 1. generasjons sparepærer. Så vil det nok ta ganske lang tid før vi KUN har led-pærer, over alt.

Men utskiftningen, er altså i gang. ledpærer6.jpg